Bistyp Consulting

 Współpraca

Firma Wolters Kluwer SA dokonuje opracowań Katalogów Nakładów Rzeczowych KNR dla nowych technologii.
Opracowane przez naszą firmę katalogi KNR mogą być wydawane w postaci:

- wydawnictw drukowanych
- wersji elektronicznej w formacie PDF na płytach, pamięci USB lub zamieszczane na stronie
  internetowej producenta
- elektronicznej, jako samodzielny program do kosztorysowania na bazie aplikacji Bistyp-Koszt
  (NOWOŚĆ – CENY KONKURENCYJNE!)Do góry