Bistyp Consulting

 konsulting (usługi)

Firma Wolters Kluwer SA dokonuje opracowań Katalogów Nakładów Rzeczowych KNR dla nowych technologii.
Opracowane przez naszą firmę katalogi KNR mogą być wydawane w postaci:

- wydawnictw drukowanych
- wersji elektronicznej w formacie PDF na płytach, pamięci USB lub zamieszczane na stronie
  internetowej producenta
- elektronicznej, jako samodzielny program do kosztorysowania na bazie aplikacji Bistyp-Koszt
  (NOWOŚĆ – CENY KONKURENCYJNE!)

                                                                        ***

Właściwe oszacowanie kosztu inwestycji na każdym etapie ralizacji, to gwarancja
poprawności jej realizacji i finansowania

Zakres usług BISTYP - CONSULTING:

 • wycena wartości gruntów, budynków i budowli,
 • wycena zakładów przemysłowych,
 • ocena przydatności działek pod określoną zabudowę,
 • ocena stanu technicznego budynków i budowli,
 • sporządzanie i weryfikacja wycen i rozliczeń Inwestycji
  uwaga!  - dla klienta indywidualnego 10,00 zł + 23%VAT od pozycji
 • sporządzanie szacunkowych kosztów inwestycji,
 • sporządzanie i weryfikacja Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI),
 • sporządzanie i weryfikacja Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK),
 • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów robót ogólnobudowlanych w pełnym zakresie,
 • sporządzanie i weryfikacja wycen projektów,
 • nadzory budowlane,
 • inwentaryzacja obiektów budowlanych,
 • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,
 • zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,
 • organizowanie seminariów związanych z problematyką właściwego szacowania kosztów inwestycji na różnych etapach jej realizacji.


Do góry