koszyk » koszyk
Planujesz inwestycję lub remont? Policz koszty z nami!
» strona główna » o nas » sklep » e-bistyp

» Katalogi CD

Katalog cen robót KOLEJOWYCH i TRAMWAJOWYCH - III kw. 2018
wycena inwestycji Kategoria: kwartalnik
Aktualne wydanie: III kwartał 2018

Format: Płyta CD
Adresat: przedsiębiorstwa i zakłady robót komunikacyjnych, robót kolejowych, napraw infrastruktury, biura projektów kolejowych, biura projektów budownictwa komunalnego, zarządy dróg, dyrekcje rozbudowy miast itp.

Zobacz spis treści

Zobacz demo
Cena brutto: 135,30 PLN


produkt niedostępny
Zobacz też:
Katalog cen robót KOLEJOWYCH i TRAMWAJOWYCH - III kw. 2018
Opis szczegółowy:
Publikacja zawiera ceny jednostkowe robót kolejowych i tramwajowych w poziomie cen średniokrajowych, które zostały opracowane na bazie normatywów z dostępnych na rynku katalogów z nakładami rzeczowymi: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych kolejowych i tramwajowych. 
 
Katalog składa się z pięciu części, które odpowiednio zawierają:
 
1. cennik robót kolejowych – zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych dla torowisk kolejowych i dróg szynowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni. Ponadto dział ten obejmuje sterowanie ruchem kolejowym oraz wagi kolejowe.
 
2. cennik obiektów kolejowych – stanowi zbiór cen obiektów modelowych. Treść cennika zawiera się w tematycznie ułożonych działach: układka torów, układka rozjazdów,  bocznice kolejowe, kozły oporowe, perony, nawierzchnie peronowe, zabudowa skarp peronów, odwodnienie peronów i torów, przejazdy kolejowe, mała architektura i informacja, elementy ochrony środowiska (ekrany akustyczne wzdłuż toru kolejowego), modernizacje linii kolejowych. 
 
3. cennik robót tramwajowych – zawiera ceny jednostkowe obejmujące swoim zakresem roboty inwestycyjne i remontowe dla torowisk tramwajowych, roboty w technologii Schomburg wykonywane w obrębie torowisk tramwajowych, jak również roboty związane z wykonaniem nawierzchni torowisk tramwajowych.
 
4. cennik obiektów tramwajowych – stanowi zbiór cen obiektów modelowych w zakresie realizacji prac remontowych i inwestycyjnych i będzie systematycznie poszerzany o nowe pozycje. 
 
5. materiały informacyjne – zawierają przepisy prawne, dane statystyczne oraz różnego rodzaju wskaźniki dla wyliczenia wartości usług związanych z realizacją inwestycji kolejowych i tramwajowych np. wskaźniki procentowe dla obliczenia wartości dokumentacji projektowej dla budownictwa kolejowego, wskaźniki dla usług związanych z budownictwem, dane statystyczne i przepisy prawne. 
 
ZASTOSOWANIE:
 • do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych metodą uproszczoną dotyczących wykonywania nawierzchni kolejowych i tramwajowych
 • weryfikacji wszystkich rodzajów wycen i kosztorysów dotyczących nawierzchni kolejowych i tramwajowych  
 • do szacowania kosztów inwestycji kolejowych i tramwajowych na etapie planowania
 • do szacowania kosztów robót związanych z remontami i modernizacją nawierzchni kolejowych i tramwajowych
 • ustalenia szacunkowej wysokości nakładów finansowych na realizację inwestycji 
 • do wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych
 • przy sporządzaniu planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego robót inwestycyjnych i remontowych z zakresu nawierzchni kolejowych i tramwajowych
 • do wyliczenia wartości przy ubieganiu się o środki z budżetu państwa na realizację inwestycji 
 • do wyliczenia wartości inwestycji przy ubieganiu się o kredyt bankowy
 • przy sporządzaniu planów inwestycyjnych 
 • przy sporządzaniu planów remontów nawierzchni kolejowych i tramwajowych
 • przy sporządzaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych i finansowych realizacji robót
 • przy sporządzaniu analiz porównawczych dotyczących technologii realizacji robót dot. całego zamówienia lub jego elementów
 • przy sporządzaniu opinii i analiz dotyczących zagadnień ekonomiki budownictwa i badań statystycznych
 • przy rozliczaniu robót związanych z realizacją inwestycji kolejowych i tramwajowych
 • do określenia wskaźników waloryzacyjnych na realizację inwestycji kolejowych lub tramwajowych
 
PRZEZNACZONY JEST DLA:
 • inwestorów zamówień
 • dysponentów środków publicznych
 • kredytobiorców i kredytodawców (banki)
 • projektantów
 • wykonawców robót 
 • biegłych 
 • rzeczoznawców majątkowych i kosztorysowych
 • urzędników
 • ośrodków doradztwa finansowego w zakresie opłacalności realizacji inwestycji 
 
ZALETY:
 • najobszerniejsza baza cen robót kolejowych i tramwajowych na rynku
 • łatwy i przystępny sposób prezentacji danych do wykorzystania przy sporządzaniu wycen
 • stanowi w pełni wiarygodne źródło cen dla robót kolejowych i tramwajowych, gdyż ceny zawarte w publikacji sporządzane są w oparciu o aktualne cenniki producentów asortymentu materiałów kolejowych i tramwajowych oraz o aktualne dane rynkowe
 • ciągły rozwój publikacji o roboty i obiekty modelowe znacznie rozszerzający zakres publikacji
 
Publikacja stanowi największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych dla robót z zakresu nawierzchni kolejowych i tramwajowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.
 

index:
» O nas     » Regulamin serwisu     » Reklama     » Księgarnia profinfo.pl     » mapa serwisu     » kontakt
» Polityka prywatności     » Zarządzanie cookies