koszyk » koszyk
Planujesz inwestycję lub remont? Policz koszty z nami!
» strona główna » o nas » sklep » e-bistyp

» Katalogi CD

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH - I kw. 2021
wycena inwestycji Kategoria: kwartalnik
Aktualne wydanie: I kwartał 2021

Format: Płyta CD
Adresat: inwestorzy, wykonawcy, projektanci, rzeczoznawcy, biegli

Zobacz spis treści

Zobacz demo
Cena brutto: 243,54 PLN


Skontaktuj się z nami
Zobacz też:
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH - I kw. 2021
Opis szczegółowy:
Publikacja zawiera ceny jednostkowe robót remontowych budowlanych i: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych remontowych z zakresu remontów elementów robót i całych obiektów we wszystkich branżach. 
 
Katalog składa się z trzech części, które odpowiednio zawierają:
 
1. ceny jednostkowe robót (na różnym poziomie scalenia), które stanowią ceny rynkowe robót remontowo-budowlanych oraz jednostkowe ceny rynkowe, dotyczące robót remontowych w obiektach zabytkowych. Publikowane ceny jednostkowe obejmują swoim zakresem wszystkie branże robót budowlanych w zakresie remontów i modernizacji wykonywane przy zastosowaniu standardowych rozwiązań, jak tez przy zastosowaniu nowoczesnych technologii stosowanych przy robotach remontowych. Wskaźniki cenowe mogą być wykorzystywane przy sporządzaniu wycen i kosztorysów metodą uproszczoną na remonty w branży:
 • ogólnobudowlanej
 • sanitarnej: instalacje wod.-kan., c.o., gaz., wentylacja
 • elektrycznej
 • inżynieryjnej i sieci zewnętrzne sanitarne i energetyczne.
2. ceny obiektów – obiekty modelowe, stanowią źródło wskaźników cenowych na remont i modernizację obiektów kubaturowych, wybranych części obiektów kubaturowych, wskaźników cenowych na wykonanie rozbiórek oraz wskaźników cenowych na przeprowadzenie remontów w zakresie instalacji w obiektach kubaturowych, jak też w obiektach inżynieryjnych. Ceny obiektów modelowych w podziale na elementy robót są szczególnie przydatne przy szacowaniu kosztów remontów lub modernizacji i znajdują zastosowanie sporządzaniu Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI)
 
3. materiały informacyjne – zawierają przepisy prawne, dane statystyczne oraz różnego rodzaju wskaźniki dla wyliczenia wartości usług związanych z realizacją inwestycji budowlanych np. wskaźniki procentowe dla obliczenia wartości dokumentacji projektowej, nadzorów autorskich, nadzorów inwestorskich itp. 
 
ZASTOSOWANIE:
 • ustalenia szacunkowej wartości robót związanych z przeprowadzeniem remontu, modernizacji lub rozbiórki;
 • szacowania szkód majątkowych, np. doznanych na skutek działania klęsk żywiołowych;
 • sporządzania planów remontów dla obiektów, które będą finansowane ze środków budżetu państwa;
 • określenia wartości przedmiotu zamówienia dla obiektów, których remonty i modernizacje będą przeprowadzane w trybie zamówień publicznych;
 • sporządzania wycen i kosztorysów przy ubieganiu się o kredyt bankowy na remont lub modernizację;
 • szacowania nakładów koniecznych do poniesienia przy przeprowadzaniu remontu lub modernizacji, przy wycenie nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych (operaty szacunkowe);
 • analiz porównawczych na etapie wyboru technologii modernizacji obiektu lub jego wybranych części;
 • opracowania i weryfikacji kosztorysów inwestorskich i ofertowych, zarówno w przetargowym i bezprzetargowym trybie zlecania robót oraz negocjowania cen przy wyborze wykonawcy, podczas postępowania bezprzetargowego.
 
PRZEZNACZONY JEST DLA:
 • inwestorów zamówień publicznych i poza zamówieniami publicznymi
 • dysponentów środków publicznych
 • kredytobiorców i kredytodawców (banki)
 • projektantów
 • wykonawców robót budowlanych
 • ubezpieczycieli
 • biegłych 
 • rzeczoznawców majątkowych i kosztorysowych
 • urzędników
 • deweloperów
 • spółdzielni mieszkaniowych
 • wspólnot mieszkaniowych
 • administratorów nieruchomości
 • ośrodków doradztwa finansowego  
 • pozostałych uczestników rynku budowlanego
 
ZALETY:
 • bardzo szeroki zasób cen jednostkowych dotyczących pełnego zakresu robót budowlanych dotyczących remontów i modernizacji we wszystkich branżach w jednym wydawnictwie
 • na podstawie danych zawartych w jednym katalogu można dokonać pełnej wyceny wartości kosztorysowej inwestycji WKI w 7-u grupach kosztów zgodnie za aktualnymi przepisami prawnymi,
 • pełna baza danych do kosztorysowania uproszczonego łącznie z przepisami prawnymi koniecznymi do wyliczenia całkowitej wartości robót. 
 • katalog daje możliwość wyboru technologii wykonania robót remontowych i modernizacyjnych ze względu na zamieszczone w katalogu wyceny poszczególnych elementów robót i obiektów w różnych technologiach 
 • zawiera ceny robót remontowych i modernizacyjnych w nowych technologiach stosowanych w budownictwie
 • łatwy i przystępny sposób prezentacji danych do wykorzystania
 • ciągły rozwój publikacji o roboty i obiekty modelowe znacznie rozszerzający zakres
 
Wydawnictwo stanowi największą i najbardziej aktualną bazę cen jednostkowych rynkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami,  eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen remontów i modernizacji oraz sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.
 

index:
» O nas     » Regulamin serwisu     » Reklama     » Księgarnia profinfo.pl     » mapa serwisu     » kontakt
» Polityka prywatności     » Zarządzanie cookies