koszyk » koszyk
Planujesz inwestycję lub remont? Policz koszty z nami!
» strona główna » o nas » sklep » e-bistyp

» Katalogi książkowe

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH - I kw. 2021
wycena inwestycji Kategoria: kwartalnik
Aktualne wydanie: I kwartał 2021

Objętość: 1004 str.
Oprawa: miękka
Format: A 5
Adresat: inwestorzy, wykonawcy, projektanci, rzeczoznawcy, biegli

Zobacz spis treści

Cena brutto: 232,20 PLN


dokoszyka
Zobacz też:
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH - I kw. 2021
Opis szczegółowy:

Publikacja zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych w poziomie cen średniokrajowych rynkowych, które zostały opracowane na bazie normatywów z dostępnych na rynku katalogów z nakładami rzeczowymi: KNR; KNNR i innych oraz bazę obiektów modelowych inwestycyjnych, które prezentowane są tematycznie ułożonych działach w zależności od rodzaju budownictwa jakich dotyczą.

 

 

Katalog składa się z trzech części, które odpowiednio zawierają:

 

 

1. ceny jednostkowe robót (na różnym poziomie scalenia) z zakresu robót budowlanych branży:

 

 •  

  ogólnobudowlanej (roboty pomiarowe, przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, roboty budowlane związane z wznoszeniem obiektów budowlanych i prace wykończeniowe w różnych technologiach wykonawstwa)

   

 •  

  sanitarnej i instalacje wod.-kan., c.o., gaz., wentylacja

   

 •  

  elektrycznej (instalacje wewnętrzne, linie i przyłącza energetyczne)

   

 •  

  inżynieryjnej i sanitarnej (sieci zewnętrzne w różnych technologiach wykonawstwa) oraz sieci energetyczne.

   

2. ceny obiektów – stanowiące obszerny zbiór obiektów modelowych z zakresu budownictwa: ogólnego, mieszkaniowego, przemysłowego, rolniczego, obiekty garażowe i zaplecza motoryzacji, obiekty sportowe, różnego rodzaju ogrodzenia oraz obiekty sanitarne i obiekty elektryczno-energetyczne. Ceny obiektów modelowych w podziale na elementy robót są szczególnie przydatne przy szacowaniu kosztów inwestycji, sporządzaniu Zbiorczych Zestawień Kosztów (ZZK) oraz Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI)

 

3. materiały informacyjne – zawierają przepisy prawne, dane statystyczne oraz różnego rodzaju wskaźniki dla wyliczenia wartości usług związanych z realizacją inwestycji budowlanych np. wskaźniki procentowe dla obliczenia wartości dokumentacji projektowej, nadzorów autorskich, nadzorów inwestorskich, dane do szacowania zużycia obiektów budowlanych i ich elementów itp.

 

Szczegółowa zawartość publikacji w spisie treści.

 

 

ZASTOSOWANIE:

 

 •  

  do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych metodą uproszczoną

   

 •  

  jako podstawa do weryfikacji wszystkich rodzajów wycen i kosztorysów budowlanych

   

 •  

  do szacowania kosztów inwestycji budowlanych na etapie jej planowania

   

 •  

  ustalenia szacunkowej wysokości nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego

   

 •  

  do wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych

   

 •  

  przy sporządzaniu wartości kosztorysowej inwestycji WKI w zamówieniach publicznych i poza sektorem zamówień publicznych (zawartość katalogu pozwala na wyliczenie WKI w siedmiu grupach kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi)

   

 •  

  przy sporządzaniu planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego

   

 •  

  do wyliczenia wartości inwestycji przy ubieganiu się o środki z budżetu państwa na realizację inwestycji (w tym środki pomocowe z UE),

   

 •  

  do wyliczenia wartości inwestycji przy ubieganiu się o kredyt bankowy

   

 •  

  przy sporządzaniu planów inwestycyjnych i biznesplanów

   

 •  

  przy sporządzaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych i finansowych realizacji inwestycji

   

 •  

  szacowanie wartości obiektów do ubezpieczenia budynków i budowli,

   

 •  

  przy sporządzaniu przez rzeczoznawców wycen nieruchomości metodą odtworzeniową

   

 •  

  do określania stopnia zużycia obiektów budowlanych

   

 •  

  przy szacowaniu i likwidacji szkód majątkowych przez ubezpieczycieli

   

 •  

  przy sporządzaniu analiz porównawczych dotyczących technologii realizacji obiektów budowlanych lub ich poszczególnych elementów

   

 •  

  przy sporządzaniu opinii i analiz dotyczących zagadnień ekonomiki budownictwa i badań statystycznych

   

 •  

  negocjacji cen w postępowaniu bez przetargowym

   

 •  

  przy rozliczaniu robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji

   

 •  

  do określenia wskaźników waloryzacyjnych na realizację inwestycji

   

 •  

  przy waloryzacji wynagrodzenia za realizację robót budowlanych

   

 •  

  stanowią przydatne narzędzie w doradztwie finansowym dla inwestorów (publicznych i prywatnych), deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz administratorów i zarządców nieruchomości.

   

 

PRZEZNACZONY JEST DLA:

 

 •  

  inwestorów zamówień publicznych i poza zamówieniami publicznymi

   

 •  

  dysponentów środków publicznych

   

 •  

  kredytobiorców i kredytodawców (banki)

   

 •  

  projektantów

   

 •  

  wykonawców robót budowlanych

   

 •  

  ubezpieczycieli

   

 •  

  biegłych

   

 •  

  rzeczoznawców majątkowych i kosztorysowych

   

 •  

  urzędników

   

 •  

  deweloperów

   

 •  

  spółdzielni mieszkaniowych

   

 •  

  wspólnot mieszkaniowych

   

 •  

  administratorów i zarządców nieruchomości

   

 •  

  ośrodków doradztwa finansowego w zakresie opłacalności realizacji inwestycji

   

 •  

  pozostałych uczestników rynku budowlanego

   

 

ZALETY:

 

 •  

  bardzo szeroki zasób zawsze aktualnych cen jednostkowych dotyczących pełnego zakresu robót budowlanych we wszystkich branżach w jednym wydawnictwie

   

 •  

  szeroki zakres obiektów modelowych z różnego rodzaju budownictwa w zależności od jego przeznaczenia

   

 •  

  na podstawie danych zawartych w jednym katalogu można dokonać pełnej wyceny wartości kosztorysowej inwestycji WKI w 7-u grupach kosztów zgodnie za aktualnymi przepisami prawnymi,

   

 •  

  pełna baza danych do kosztorysowania uproszczonego łącznie z przepisami prawnymi koniecznymi do wyliczenia całkowitej wartości robót.

   

 •  

  katalog daje możliwość wyboru technologii wykonania robót ze względu na wyceny poszczególnych elementów robót i obiektów w różnych technologiach

   

 •  

  zawiera ceny robót w najnowszych technologiach stosowanych w budownictwie

   

 •  

  łatwy i przystępny sposób prezentacji danych do wykorzystania

   

 •  

  aktywny rozwój publikacji, które w każdym kolejnym kwartale zyskują nowe pozycje cenowe w zakresie cen jednostkowych i obiektów inwestycyjnych

 

 

 

 

Publikacja obecnie stanowi największe i najbardziej aktualne źródło cen jednostkowych rynkowych i modelowych obiektów inwestycyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami eliminującymi obligatoryjne podstawy kosztorysowania, baza cen w pełni dostosowana jest do sporządzania wycen inwestycji i kosztorysów metodą uproszczoną, opartą na rynkowych cenach jednostkowych, zarówno w ramach zamówień publicznych, jak i poza nimi.


index: PIP-6507:201601;bistyp
» O nas     » Regulamin serwisu     » Reklama     » Księgarnia profinfo.pl     » mapa serwisu     » kontakt
» Polityka prywatności     » Zarządzanie cookies