koszyk » koszyk
Planujesz inwestycję lub remont? Policz koszty z nami!
» strona główna » o nas » sklep » e-bistyp

» programy MTM Digital

FOBOS WKI wers. 2.0 – aktualizacja dla użytkowników starszych wersji programu Fobos niż 1.8
program do kosztorysowania Format: płyta CD
Adresat: inwestorzy, wykonawcy, projektanci, rzeczoznawcy, biegli

Zobacz demo
Cena brutto: 250,00 PLN


dodaj do koszyka
Opis szczegółowy:

Nowa wersja programu FOBOS WKI 2.0

W nowej wersji programu zostały wprowadzone następujące aktualizacje:
-  przystosowanie programu do obsługi nowych stawek podatku VAT
-  zmiany w sposobie sortowania w bazach cenowych.


FOBOS WKI
to program najnowszej generacji do wyliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI), sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych metodą uproszczoną, obliczania wartości planowanych kosztów robót budowlanych oraz wartości planowanych kosztów prac projektowych, a także do sporządzania wszelkiego rodzaju wycen metodą uproszczoną opartą na rynkowych cenach jednostkowych. Program daje też możliwość obliczania stopnia zużycia obiektów i nieruchomości, co przydatne jest przede wszystkim dla rzeczoznawców majątkowych.
Stworzyliśmy nowoczesną aplikację, która wypełniła lukę powstałą w wyniku zmian przepisów wprowadzonych w 2004 r. po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Program FOBOS WKI przeznaczony jest głównie dla inwestorów zarządzających środkami publicznymi, jak też i inwestorów korzystających z funduszy pozabudżetowych (niepublicznych) dla określenia kosztów przyszłej inwestycji, które mogą być wykorzystane do oceny opłacalności planowanej inwestycji i jako dokument stanowiący załącznik do wniosku kredytowego.

Program FOBOS WKI spełnia wszystkie wymagania obowiązujących obecnie przepisów, dlatego też jest niezastąpionym narzędziem przy obliczaniu wartości kosztorysowej inwestycji oraz sporządzaniu kosztorysów metodą uproszczoną.

FOBOS WKI umożliwia między innymi:

 • obliczanie Wartości Kosztorysowej Inwestycji - WKI - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03.07. 2006 r. ( Dz. U. z 2006r. Nr 120, poz. 831) oraz Zbiorczych Zestawień Kosztów - ZZK,
 • sporządzanie kosztorysów inwestorskich, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych i z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),
 • tworzenie wycen na potrzby inwestycji finansowanych ze środków publicznych i unijnych,
 • sporządzanie przedmiarów - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr 202 z 2004r., poz. 2072) i z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 2075),
 • automatyczne wprowadzanie grup kosztów dla nowej wyceny,
 • określanie wstępnych parametrów dokumentu (opis, przedmiot i adres inwestycji oraz poziom cen),
 • pobieranie kodów i nazw ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), dla strony tytułowej oraz grup kosztów i obiektów oraz wstawianie numerów Specyfikacji Technicznych,
 • definiowanie wskaźników techniczno-ekonomicznych,
 • dodawanie, wstawianie i usuwanie robót, obiektów i elementów oraz działów i grup kosztów,
 • tworzenie nieograniczonej struktury kosztorysu, dokument może zawierać wiele poziomów np. Grupa - Dział - Pozycja - Podpozycja, pozwala to na szacowanie kosztów nawet dużych inwestycji złożonych z wielu zadań i obiektów,
 • dopisywanie własnych komentarzy na każdym etapie tworzenia kosztorysu,
 • wstawianie ilości dla pozycji jako składowej z ilości wybranych pozycji,
 • ustalanie ceny jednostkowej pozycji jako składowej cen jednostkowych z innych pozycji,
 • definiowanie dowolnej ilości obiektów budowlanych,
 • przypisywanie pozycji do obiektów,
 • użycie mnożników i krotności,
 • wyświetlanie na bieżąco wartości kosztorysu (netto, brutto),
 • ukrywanie zaznaczonych pozycji, pozycje ukryte nie są uwzględniane w obliczeniach i na wydruku, co pozwala na tworzenie różnych wariantów wycen,
 • wybór kroju i wielkość czcionki,
 • wyliczenie ceny jednostkowej pozycji wskaźnikiem procentowym od innych pozycji.
 • obliczanie stopnia zużycia obiektów, opcja szczególnie przydatna dla rzeczoznawców majątkowych - 4 metody /wzory Rossa/,
 • tabele wskaźników pomocnych przy obliczaniu WKI ( między innymi: do obliczania wartości prac projektowych, kosztów dokumentacji projektowej, mnożniki regionalne)
 • zmiana struktury cennika
 • wyświetlanie długiej nazwy dokumentu na stronie tytułowej przedmiaru.

Program współpracuje z następującymi bazami cen:

 • bezpośrednie pobieranie cen z internetowej bazy cenowej e-bistyp, znajdującej się na stronie http://www.e-bistyp.pl/, zawierającej:
  • ceny jednostkowe robót i obiektów inwestycyjnych
  • ceny jednostkowe robót i obiektów drogowych,
  • ceny jednostkowe robót i obiektów remontowych
  • ceny jednostkowe nawierzchni kolejowych i tramwajowych,
  • cennik maszyn i urządzeń
 • katalogami i cennikami BISTYP (wydawnictwo na CD):
  • Katalogiem cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH,
  • Katalogiem cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH,
  • Katalogiem cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH
  • Katalogiem cen jednostkowych nawierzchni KOLEJOWYCH i TRAMWAJOWYCH,
  • Cennikiem maszyn i urządzeń
 • biuletynami BCA, BCD, BCP, BCO, BCM, BCK oraz cennikiem WKI firmy Promocja
 • cennikiem robót firmy Orgbud Serwis.

Ponadto program został wyposażony w "nawigator" (umieszczony z lewej strony okna dokumentu), ułatwiający przeglądanie dokumentu i obrazujący przejrzystą strukturę kosztorysu oraz okno zadań, służące do definiowania zadań do wykonania. Użytkownik może wprowadzić dowolną ilość zadań do wykonania oraz określić kto ma je wykonać. Po wykonaniu zadania można je zaznaczyć jako wykonane lub usunąć. Opcja ta jest niezwykle przydatna przy pracy grupowej nad danym dokumentem.
Program współpracuje z internetową bazą cenową e-BISTYP - największą, najbardziej aktualną i najszybszą bazą informacji cenowych (on-line) w Polsce oraz umożliwia bezpośrednie pobieranie cen z bazy, znajdującej się na stronie: www.e-bistyp.pl

Program jest wyposażony w starannie dopracowany graficznie interfejs z czytelnymi piktogramami. Komunikacja z programem może odbywać się przy użyciu myszy bądź klawiatury (zaawansowani użytkownicy). Obsługa programu jest prosta i nie powinna nastręczać problemów nawet początkującym kosztorysantom. Interfejs wykazuje bardzo dobrą integrację z pakietem MS Office i środowiskiem MS Windows.


index:
» O nas     » Regulamin serwisu     » Reklama     » Księgarnia profinfo.pl     » mapa serwisu     » kontakt
» Polityka prywatności     » Zarządzanie cookies