koszyk » koszyk
Planujesz inwestycję lub remont? Policz koszty z nami!
» strona główna » o nas » sklep » e-bistyp

» programy MTM Digital

EDBUD KOSZTORYS
program do kosztorysowania Format: Płyta CD
Adresat: kosztorysanci, inwestorzy, wykonawcy, rzeczoznawcy, projektanci, architekci

Cena brutto: 1500,00 PLN


dodaj do koszyka
Opis szczegółowy:

EDBUD KOSZTORYS

Program EDBUD KOSZTORYS to nowoczesne, elastyczne narzędzie umożliwiające tworzenie kosztorysu wg indywidualnych potrzeb użytkownika. Jest produktem nowej generacji, godnym polecenia zarówno małym, jak i dużym przedsiębiorstwom.
Daje możliwość tworzenia różnego rodzaju kosztorysów, pozwala rozwiązywać praktycznie każdy problem, występujący w procesie kosztorysowania. Kalkulacja kosztorysowa poszczególnych składników może być prowadzona w oparciu o różne wielkości bazowe i różne założenia kalkulacyjne, niekoniecznie jednorodne w całym kosztorysie. Program charakteryzuje się mnogością narzędzi i opcji ułatwiających pracę kosztorysanta.

EDBUD KOSZTORYS to:
- Tworzenie kosztorysu za pomocą metody szczegółowej, uproszczonej i mieszanej
- Współpraca z innymi programami do kosztorysowania (Norma, Norma Pro, Strix, Rodos, Seko,
  Winbud ...) poprzez format ATH (eksport/import kosztorysów)
- Współpraca z programem PDF Kosztorys, automatyczne tworzenie kosztorysów na podstawie
  przedmiarów z plików PDF
- Import kosztorysów z programu Zuzia (format XML)
- Eksport kosztorysów do formatu HTML i pośrednio do programu MS Word
- Eksport dokumentów do pliku PDF
- Obliczanie czasu pracy rusztowań (dwie metody)
- Obliczanie kosztu pracy deskowań
- Sprawdzanie zgodności kosztorysu z katalogami norm
- Wyszukiwanie pozycji w katalogach wg fragmentu nazwy
- Podział kosztorysu wg zaawansowania robót (procentowo i ilościowo)
- Przypisywanie kilku wartości pozycji obmiarowych do jednej pozycji kosztorysowej
- Możliwość konfigurowania widoków kosztorysu: kolejność kolumn, ukrywanie kolumn,
   zaznaczanie wielu elementów kosztorysu do różnych operacji
- Tworzenie katalogu norm na podstawie kosztorysu
- Porównywanie dwóch kosztorysów wg różnych kryteriów
- Możliwość łączenia kilku wybranych pozycji
- Automatyczne dopasowanie stawki robocizny do założonej sumy kosztorysu
- Zamiana pozycji katalogowej lub pozycji połączonych na scaloną
- Na bieżąco wyświetlana wartość kosztorysu (netto, brutto)
- Automatyczne proponowanie składników alternatywnych
- Ukrywanie składników (ukryte składniki nie biorą udziału w obliczaniu kosztorysu)
- Ukrywanie rozdziałów i pozycji w kosztorysie, obliczanie i drukowanie fragmentu kosztorysu
- Stosowanie różnych walut (zł, EURO, USD, FR)
- Wyszukiwanie pozycji wg fragmentu nazwy, kodu, wartości pozycji i składników RMS
- Definiowanie dowolnej liczby współczynników
- Dowolna struktura narzutów z możliwością nieograniczonej ich modyfikacji w dowolnym miejscu
   kosztorysu
- Tworzenie dowolnej ilości grup RMS z dowolnymi narzutami np. materiały sypkie
- Odliczanie materiałów inwestora w formie pieniężnej oraz dodatkowe wydatki inwestora
- Kompletność i czytelność wydruków, pełna swoboda w kreowaniu ostatecznej formy wydruku
- Swobodna numeracja kosztorysu
- Import cen SEKOCENBUD, ORGBUD, BISTYP, e-bistyp, INTERCENBUD, EUROCENBUD
- Wyszukiwanie cen w wybranych bazach cenowych - średniej, maksymalnej i minimalnej
- Dopasowania cen
- Globalne usuwanie składników RMS z kosztorysu
- Eksport kosztorysów do Excela oraz programów do harmonogramowania i zarządzania
  przedsięwzięciami (PowerProject, Planista, MS Project, PROJEKT +)
- Automatyczne sporządzanie kopii zapasowej. Autozapis, z możliwością ustalenia częstotliwości
   zapisu
- Rozbudowany wewnętrzny kalkulator, który zawiera dużą ilość funkcji matematycznych
- Pełna integracja ze środowiskiem Windows i pakietem Microsoft Office
- Łatwość obsługi i duże możliwości funkcjonalne.

W skład programu EDBUD KOSZTORYS wchodzą moduły KATALOG i CENY.

EDBUD KATALOG
Program KATALOG - najważniejszą częścią każdego programu kosztorysującego są katalogi normatywne. Zawierają one normy zużycia poszczególnych nakładów (robocizny, materiałów i sprzętu), niezbędnych do wykonania rożnych robót (budowlanych, remontowych czy też konserwatorskich).Program EDBUD rozpowszechniany jest z bazą katalogową (KNR, KNNR, KNP, PKZ...) liczącą ponad 260 pozycji.

EDBUD KATALOG to:
- Tworzenie własnych baz katalogowych
- Edycja istniejących katalogów
- Możliwość szybkiego wyszukiwania pozycji katalogowych po fragmencie nazwy
- Automatyczna zamiana nazw w całym katalogu norm
- Powielanie i kopiowanie pozycji i rozdziałów
- Globalne dodawanie, usuwanie składników RMS
- Dodawanie własnych, nie występujących w katalogach, pozycji i składników RMS
- Globalna zamiana jednostek miary w wybranym fragmencie lub całym katalogu z możliwością
   przeliczania norm
- Możliwość automatycznego wprowadzania cen jednostkowych
- Automatyczne scalanie elementów robocizny w jeden składnik w całym katalogu
- Zamieszczanie rysunków sporządzonych w module SZKIC i innych plików graficznych.

EDBUD CENY
Program CENY - jednym z najważniejszych czynników wpływających na wartość kosztorysu jest cena. Program EDBUD daje Użytkownikowi wiele narzędzi pozwalających na wygodną obsługę baz cenowych. Ważną częścią programu jest moduł obsługi cenników, który umożliwia współpracę ze wszystkimi popularnymi cennikami materiałów i sprzętu oraz scalonymi cennikami jednostkowymi robót i obiektów (kosztorysowanie uproszczone).

EDBUD CENY to:

- Możliwość tworzenia nieograniczonej ilości własnych baz cenowych
- Globalna zmiana cen w bazie cenowej
- Przeliczanie kosztorysu według kilku cenników
- Ustalanie źródła cen dla RMS z bazy cenowej lub innego kosztorysu
- Wyszukiwanie brakujących cen przy obliczaniu kosztorysu
- Edycja istniejących cenników
- Łączenie baz cenowych
- Wyliczanie średniej ceny
- Sortowanie składników w bazie cenowej wg różnych kryteriów
- Możliwość automatycznego wyszukiwania cen zerowych
- Ceny podawane w dowolnych walutach
- Wyszukiwanie dla danego składnika najwyższej, najniższej i średniej ceny
- Możliwość podglądu kilku cen jednocześnie dla jednego składnika
- Import baz cenowych z dowolnego pliku tekstowego
- Jednoczesny import wszystkich poziomów cen
- Automatyczne rozpakowywanie plików z dyskietek z cenami.

Co nowego?
Co kwartał, ukazują się nowe wersje programu EDBUD Kosztorys. W przeciągu ostatniego półrocza wprowadziliśmy wiele innowacyjnych możliwości w programie.
Oto niektóre z nich:
- Import przedmiarów z pliku XML wygenerowanego z programu PDF Kosztorys. Automatyczne
   tworzenie kosztorysów na podstawie przedmiarów z pliku PDF.
- Import stawek roboczogodzin i narzutów oraz ich bezpośredni podgląd w programie Edbud
  Kosztorys.
- Tworzenie miniharmonogramu w formacie MS Excel na podstawie danych z kosztorysu.
- Wyświetlanie dodatkowych informacji o kosztorysach (stawka r-g, narzuty, nazwa bazy cenowej,
  notatka) w oknie Otwórz. Nie trzeba otwierać każdego z kosztorysów, żeby sprawdzić jego
  parametry, są one widoczne po jednym kliknięciu w oknie.
- Opcja odzyskiwania dokumentów.
- Eksport do formatu .ath kosztorysu ślepego/obmiaru.
- Zapamiętywanie ostatnio wybranej ścieżki w imporcie kosztorysów z programów Zuzia i Fobos.
- Rozszerzyliśmy ilość miejsc po przecinku dla norm i mnożników do 9 znaków po przecinku.
- Drukowanie logo na stronie tytułowej kosztorysu. Logo zawsze jest drukowane w stałej
   szerokości w prawym górnym rogu strony. Rozmiary pliku są dowolne, na wydruku zawsze
   zachowywane są proporcje.
- Zmiany w imporcie cen Intercenbud. Teraz można importować ceny on-line ze strony WWW
   i z płyty CD.

EDBUD ABONAMENT
Użytkownicy programu EDBUD KOSZTORYS, którzy mają wykupiony Abonament aktualizacyjny, oprócz aktualizacji programu i katalogów norm otrzymują na płycie biuletyn informacyjny. Biuletyn ten zawiera szereg ciekawych informacji na temat samego programu, a także aktualne rozporządzenia i ustawy branżowe, artykuły z zakresu budownictwa, wyjaśnienia pojęć itp. W najnowszym wydaniu piszemy, między innymi o zmianach w prawie zamówień publicznych. Załączamy aktualne Prawo Zamówień Publicznych w pliku PDF z zaznaczonymi ostatnio wprowadzonymi zmianami.

ATUTY
Kupując program EDBUD Kosztorys użytkownik ma możliwość instalacji programu na jednym stanowisku w firmie i dodatkowo na jednym stanowisku w domu lub na komputerze przenośnym.
Zapewniamy również obsługę klienta w trakcie użytkowania programu, tj.:
- bezpłatne szkolenia w siedzibie naszej firmy w zakresie obsługi zakupionego programu oraz
  każdej jego nowej wersji;
- doraźną , bezpłatną pomoc techniczną w trakcie użytkowania programu.

To tylko niektóre z możliwości EDBUD Kosztorys. Polecamy zamówienie bezpłatnej wersji demonstracyjnej i pełniejsze zapoznanie się z programem.


index:
» O nas     » Regulamin serwisu     » Reklama     » Księgarnia profinfo.pl     » mapa serwisu     » kontakt
» Polityka prywatności     » Zarządzanie cookies