Bistyp Consulting

 Program do kosztorysowania

Programy do kosztorysowania  "FOBOS WKI" stanowi pomoc dla inwestorów, wykonawców, projektantów, kosztorysantów, rzeczoznawców i biegłych na każdym etapie realizacji inwestycji.

Program do kosztorysowania  " FOBOS WKI" służy do wyliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI), sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych metodą uproszczoną, obliczania wartości planowanych kosztów robót budowlanych oraz wartości planowanych kosztów prac projektowych, a także do sporządzania wszelkiego rodzaju wycen metodą uproszczoną opartą na rynkowych cenach jednostkowych.

Korzystanie z tego programu do kosztorysowania pozwala zaoszczędzić ok. 70% czasu przy sporządzaniu wycen inwestycji w porównaniu z metodą szczegółową.

Program do kosztorysowania  "FOBOS WKI" to również pomoc w wycenie inwestycji budowlanych przy ubieganiu się o kredyt bankowy lub środki pomocowe z Unii Europejskiej, w przeprowadzeniu analiz opłacalności planowanych inwestycji budowlanych oraz w szeregu czynności, które poprzedzają lub zachodzą podczas procesu budowlanego.

FOBOS                                      Pobierz wersje Demo programu fobos

 

 


Do góry