Bistyp Consulting

 Oferta Wydawnicza

Publikacje BISTYP mogą być wykorzystywane do sporządzania i weryfikacji wszelkiego rodzaju kosztorysów budowlanych, wyliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji, opracowywania analiz porównawczych dla różnego rodzaju rozwiązań projektowych oraz obliczania planowanych kosztów robót budowlanych.

Niezbędne okazać się mogą również w negocjacjach, dotyczących wynagrodzenia za roboty budowlane, przy szacowaniu wartości nieruchomości, do wyceny inwestycji budowlanych przy ubieganiu się o kredyt lub środki pomocowe z Unii Europejskiej, do przeprowadzenia analiz opłacalności planowanych inwestycji budowlanych oraz do szeregu czynności, które poprzedzają lub zachodzą podczas procesu budowlanego. 

Firma Wolters Kluwer Polska dokonuje również opracowań Katalogów Nakładów Rzeczowych KNR dla nowych technologii.
Opracowane przez naszą firmę katalogi KNR mogą być wydawane w postaci:
- wydawnictw drukowanych
- wersji elektronicznej w formacie PDF na płytach, pamięci USB lub zamieszczane na stronie
 
internetowej producenta
- elektronicznej, jako samodzielny program do kosztorysowania na bazie aplikacji Bistyp-Koszt
  (NOWOŚĆ – CENY KONKURENCYJNE!)

                                                                 ***

Bistyp jest wydawcą publikacji, pt.:

1/ Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH,

2/ Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH,

3/ Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH,

4/ Katalog cen robót KOLEJOWYCH i TRAMWAJOWYCH,

5/ ICMB Informacyjny cennik MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, stawek robocizny kosztorysowej
    i najmu sprzętu,

6/ ICMI Informacyjny cennik MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH, stawek robocizny kosztorysowej
    i najmu sprzętu,

7/ ICME Informacyjny cennik MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, stawek robocizny kosztorysowej
    i najmu sprzętu,

8/ CENNIK MASZYN I URZĄDZEŃ,

9/ Jak sporządzić wartość kosztorysową inwestycji (WKI) lub zbiorcze zestawienie
    kosztów inwestycji (ZZK),

10/ Katalog Nakładów Rzeczowych nr BC-01. Roboty budowlane w systemie YTONG.

11/ Katalog Nakładów Rzeczowych nr BC-02. Roboty budowlane w systemie SCHOMBURG.

12/ Katalog Nakładów Rzeczowych nr BC-03. Prace budowlane na bazie profesjonalnych
      systemów SCHOMBURG-INDUTEC.

13/ Katalog Nakładów Rzeczowych nr BC-04. Prace budowlane na bazie profesjonalnych
      systemów SCHOMBURG-SYMBUD.

14/ Katalog Nakładów Rzeczowych nr BC-05. Roboty budowlane w systemie MUREXIN.

oraz 

internetowej bazy cen e-BISTYP.pl, zawierającej:

1/ Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH,

2/ Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH,

3/ Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH,

4/ Katalog cen robót KOLEJOWYCH i TRAMWAJOWYCH,

5/ ICMB Informacyjny cennik MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, stawek robocizny kosztorysowej
    i najmu sprzętu,

6/ ICMI Informacyjny cennik MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH , stawek robocizny kosztorysowej
    i najmu sprzętu,

7/ ICME Informacyjny cennik MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, stawek robocizny kosztorysowej
    i najmu sprzętu,

8/ CENNIK MASZYN I URZĄDZEŃ.


Wydawnictwa cenowe BISTYP stanowią pomoc dla inwestorów, wykonawców, projektantów, rzeczoznawców i biegłych na każdym etapie realizacji inwestycji.


Do góry