Bistyp Consulting

 Programy i instrukcje

Poniżej znajdują się instrukcje wyjaśniające ,w jaki sposób nasze katalogi w wersji elektronicznej (CD) można zaimportować do wybranego programu kosztorysowego.

 Do pobrania jest dostępna nowa wersja przeglądarki cenników (wersja 1.99)

 
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH
Katalog cen robót KOLEJOWYCH i TRAMWAJOWYCH

 

  Program
Instrukcja
EDBUD
FOBOS WKI
NORMA PRO
RODOS 2010 *
SEKO / SEKO PRIX
WINBUD
ZUZIA 10
ZUZIA 9

* W programie RODOS nie ma możliwości importu cenników obiektów.

 

Instrukcje podłączenia
Informacyjny  cennik   MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu

 

  Program
Instrukcja
NORMA PRO
EDBUD
RODOS 2010
WINBUD
ZUZIA 10
ZUZIA 9

 

Instrukcje podłączenia
CENNIK MASZYN I URZĄDZEŃ

 

  Program
Instrukcja
FOBOS WKI
NORMA PRO

Do góry