Bistyp Consulting

 O firmie

Z dniem 29 czerwca ponad sześćdziesięcioletni dorobek BISTYP-CONSULTING Sp. z o.o. z zakresu ekonomiki budownictwa, przejęło wydawnictwo Wolters Kluwer Sp. z o.o., uzupełniając tym samym swoją bazę produktów dla budownictwa.

Wraz z publikacjami Wolters Kluwer Sp. z o.o., wydawnictwa BISTYP stanowią jedną z najszerszych i najbardziej profesjonalnych grup produktowych z zakresu budownictwa.

Wolters Kluwer Sp. z o.o., korzystając z  wieloletniego doświadczenia BISTYP-CONSULTING Sp. z o.o. i znajomości rynku budowlanego, będzie odpowiedzialne za badanie cen i kosztów robót na rynku budowlanym oraz ich publikację pod postacią wydawnictw książkowych, na CD oraz baz internetowych. Zajmie się również ciągłą obserwacją procesów zachodzących na rynku budowlanym, wszelkich zmian i wahań cenowych odnajdujących odzwierciedlenie w publikacjach cenowych.

Nowe publikacje nadal będą obejmować swoim zakresem: katalogi cen jednostkowych dla robót inwestycyjnych, remontowych, prac konserwatorskich, katalogi cen na roboty drogowe, roboty kolejowe i tramwajowe, cenniki materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, pracy sprzętu oraz cennik maszyn i urządzeń.

W katalogach cen pozostaną także największe zbiory wzorcowych obiektów modelowych.

Wolters Kluwer Sp. z o.o., , będzie dokonywać również opracowań Katalogów Nakładów Rzeczowych KNR dla nowych technologii, które będą mogły być wydawane w postaci:

- wydawnictw drukowanych,

- wersji elektronicznej w formacie PDF na płytach, pamięci USB lub zamieszczane na stronie internetowej producenta,

- wersji elektronicznej, jako samodzielny program do kosztorysowania na bazie aplikacji Bistyp-Koszt

 

Informacja o połączeniu firm »


Do góry