Bistyp Consulting

 Aktualności

W związku z ciągłymi pracami nad rozwojem bazy e-bistyp, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie swoich uwag i pomysłów, dotyczących funkcjonowania i zawartości naszej bazy cenowej. Wszystkie uwagi i sugestie zostaną dokładnie przeanalizowane.

                                                                ***

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH
– wyd. I kwartał 2020

 

Do katalogu wprowadzono uaktualnione ceny jednostkowe robót inwestycyjnych we wszystkich branżach oraz uaktualniono ceny obiektów inwestycyjnych. Wprowadzono także nowe ceny jednostkowe i obiekty inwestycyjne  w następujących rozdziałach:

 

I. Katalog cen jednostokowych inwestycyjnych:

9.10 Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego - 15 pozycji

9.10.1 Fundamnety prefabrykowane słupów latarni oświetlenia solarnego i hybrydowego

9.10.2 Montaż i ustawienie latarni oświetlenia solarnego i hybrydowego

 

II. Katalog cen jednostkowych inwestycyjnych:

 

1. Budownictwo ogólne

BCOI.1.074 - Budynek usługowy, parterowy wraz z instalacjami wewnętrznymi

budowa budynku usługowego parterowego posadowionego na płycie żelbetowej, konstrukcja z profili stalowych z przeszkleniami, dach wielospadowy pokryty blachą miedzianą łączoną na rąbek. Budynek wyposażony w wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania i wentylację.

Powierzchnia użytkowa pawilonu: 77,85m2; kubatura: 371,52m3.

 

3. Budownictwo przemysłowe i obiekty towarzyszące

BCOI.3.103 Wiata śmietnikowa na 9 pojemnikó 1100l.

Wykonanie i montaż systemowej, wolnostojącej osłony śmietnikowej mieszczącej 9 pojemnikó 1100l, o wymiarach 6000x4200 mm na podłożu z kostki brukowej na terenie osiedla mieszkaniowego.

Zakres robót: roboty ziemne, wykonanie utwradzenia z kostki betonowej na podbudowie, posadowienie i montaż wiaty śmietnikowej.

 

BCOI. 3.104 Wiata śmietnikowa a 7 pojemnikó 1100l

Wykonanie i montaż systemowej, wolnostojącej osłony śmietnikowej mieszczącej 9 pojemników 1100l, o wymiarach 5000x4200mm na podłożu z kostki betonowej na podbudowie, posadowienie i montaż wiaty śmietnikowej.

 


PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z I kwartału 2020r.  dodano 15 nowych cen robót jednostkowych i 3 nowe obiekty modelowe inwestycyjne.

 

                                                 ***

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów REMONTOWYCH
– wyd. I kwartał 2020

 

I. CENNIK JEDNOSTKOWY ROBÓT REMONTOWYCH

W rozdziale:

1.9 Roboty tynkarskie, gładzie gipsowe, sufity podwieszane

Dodano nowe ceny jednsotkowe jako podrozdział:

1.9.15 Sufity podwieszane z płytami z włokien mienralnych - demontaż

 

oraz w rozdziale:

1.11 Roboty stolarskie

Dodano nowe ceny jednsotkowe ujęte w podrozdziałach:

1.11.15 Demontaż okien i drzwi balkonowych z tworzyw sztucznych

1.11.16 Demontaż okien, witryn i drzwi aluminiowych

Równocześnie, ze względu na zaniechane przez firmę HENKEL produkcji niektórych materiałów marki CERESIT z katalogu usunięto ceny jednsotkowe objemujące wykonanie izolacji powłokowych z masy bitumicznej Ceresit CP 48 Xpress i membrany samoprzylepnej BT 18, znajdujące się dotychczas w rozdziałach:

1.8.8 izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powłokowe w systemie Ceresit

1.8.9 Izolacje przy użyciu membrany samoprzylepnej BT 18 i BT 21 w systemie Ceresit.

 

II. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

 

Dodano nowy obiket modelowy w rozdziale:

10 REMONTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

BCOR.10.009 Remont korytarza w szkole -  budynek dwupiętrowy szkoły ponadpodstawowej z lat 30-tych XXw. Remont na jednej kondygnacji powtarzalnej - korytarz w ksztalcie litery L, 134,55m2. Remont polega na wykonaniu tynku mozaikowego na ścianach do wys. 1,6m, malowaniu z wykonaniem gładzi gipsowej na pozostałej powierzchni ścain i sufitach.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania katalogu z I kwartału 2020r. w sumie dodano 35 nowych

cen jednostkowych robót remontowych i 1 nowy obiekt modelowy remontowy.

 

 

                                                                       ***

 

W sprzedaży!

Katalog cen jednostkowych robót i obiektów DROGOWYCH
– wyd. I kwartał 2020


II- CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW INWESTYCYJNYCH

1. OBIEKTY DROGOWE INWESTYCYJNE

wprowadzono 1 nowy obiekt rozszerzający dotychczasowy zakres katalogu:

BCOID.1.123 Budowa dojazdu pożarowego.

Budowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego, na terenie Nadleśnictwa. Realizacja obejmuje wykonanie drogi leśnej o funkcji przeciw pożarowej o szerokości 3,5m z mijankami długości 23m i o szerokości 3m, o łącznej długości 1,038km, o łącznej poweirzchni: 3.193,00m2.
 

IV. CENNIK JEDNOSTKOWY OBIEKTÓW REMONTOWYCH

2. REMONTY  OBIEKTÓW DROGOWYCH

Wprowadzono 1 nowy obiekt rozszerzający dotychczasowy zakres:

BCORD.1.018 remont alejek w parku miejskim- wymiana płyt 35x35 na kostkę betonową - sieć alejek spacerowych o szer. 2,0 i 3,0 m ołącznej poweirzchni 1049,0m2. Istniejąca nawierzchnia ze starych płyt betonowych 35x35cm jest zdeformowana i nieestetyczna. Przewidziano wymianę nawierzchni na nową wykonaną z kostki betonowej szarej r.6cm na podsypce cem. - piask. o gr. 5cm i warstwie odsączającej gr. 10cm, z piasku; z obramowaniem obrzeżami 20x6cm.

 

PODSUMOWANIE:

W sumie do Katalogu cen jednostkowych robót i obiektów drogowych do wydania I kwartał 2020r. dodano 2 nowe obiekty modelowe drogowe .

 

***

 W sprzedaży!

Katalog cen robót KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH

– wyd. I kwartał 2020

 

Do katalogu wprowadzono uaktualnione ceny jednostkowe robót kolejowych i tramwajowych oraz uaktualniono ceny obiektów robó koeljowych i tramwajowych. Wprowadzono także nowe dane w następujących działach:

 

III. CENNIK ROBÓT TRAMWAJOWYCH

2 KNR 2-37 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

5 KSNR 6 Nawierzchnie torowisk tramwajowych - wprowadzono 35 nowych cen jednostkowych:

5.1 Nawierzchnie w torowiskach tramwajowych

5.2 Wypełnienie szczelin między szynami a nawierzchnią drogową (jednsotronnie)

5.3 Rozebranie nawierzchni torowisk tramwajowych

5.4 Naprawy nawierzchni w torowiskach tramwajowych

 

PODSUMOWANIE:

W sumie do Katalogu cen robó kolejowych i tramwajowych do wydania z I kwartału 2020r.  wprowadzono 35 nowych cen jednsotkowych.

 

 ***

W sprzedaży!

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu – wyd. I kwartał 2020

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco roszszerzyły dotychczasowy zakres cennika. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów publikacji:

 

II. MATERIAŁY Z NOTOWAŃ

Do cennika wprowadzono 7 nowych pozycji.


III. NAJEM SPRZĘTU

Do cennika wprowadzono 5 nowych pozycji.


V. MARIAŁY PRODUCENTÓW

Do cennika wprowadzono nowye pozycje rozszerzające dotychczasowych producentów.

 

Jednocześnie informujemy, że z ICMB I KW 2020 r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.


                                            
                                                                                                                                                           PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMB I kW 2020w sumie wprowadzono 47 nowych pozycji.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICMB I KW 2020r. wynosi  9 903 pozycji (404 strony).

 

 

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH, stawek
robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. I kwartał 2020

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów:

 

II.  MATERIAŁY Z NOTOWAŃ:

Do cennika wprowadzono nowe pozycje w dziale materiały z notowań z liczbie - 5 nowych pozycji.

 

III. NAJEM SPRZĘTU

Do cennika wprowadzono  5 nowy pozycji.

 

V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW

 

Do cennika wprowadzono nowe pozycje rozszerzające dotychczasowych producentów.

 

Jednocześnie informujemy, że z ICMI I KW 2020r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego. 

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMI I kw 2020r. w sumie wprowadzono  30 nowych cen.

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICMI I KW 2020 wynosi 9 822 pozycje ( 385 stron).

 

 

Informacyjny cennik MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu – wyd. I kwartał 2020

Do publikacji w wersji książkowej dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika.

 

II. MATERIAŁY Z NOTOWAŃ:

Do cennika wprowadzono nowe pozycje w dziale materiały z notowań w liczbie: 6 nowych pozycji.

III. NAJEM SPRZĘTU

Do cennika wprowadzono 5 nowych pozycji.

 

V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW

Do cennika wprowadzono nowe pozycje do producnetów już istniejącyh, które rozszerzyły dotychczasowy zakres cennika.

Jednocześnie informujemy, że z ICME I KW 2020r. usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania ICME I Kw 2020 w sumie wprowadzono 20 nowych cen .

Liczba wszystkich pozycji w cenniku ICME I KW 2020 wynosi 8 539 (329 stron).

 


Informacyjny cennik materiałów BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu
– wyd. I kwartał 2020

Do publikacji dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów :

 

II MATERIAŁY Z NOTOWAŃ

Do cennika wprowadzono  nowe pozycje w dziale materiały z notowań, które rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników,  w tym:

- materiały z notowań w cenniku instalacyjnym - 7nowych pozycji

- materiały z notowan w cenniku budowlanym - 5 nowych pozycji

- materiały z notowań w cenniku elektrycznym - 6 nowych pozycji

 

III. NAJEM SPRZĘTU:

Do cennika wprowadzono 5 nowych pozycji


V. MATERIAŁY PRODUCENTÓW:

Do cennika wprowadzono nowe pozycje rozszerzające dotychczasowych producentów: 

ELTRIM - dodano 200 nowych pozycji

JUWENT - dodano 200  nowych pozycji

WAGO  - dodano 100 nowych pozycji

 

Jednocześnie informujemy, że z cenników usunięto materiały, które zostały wycofane z produkcji i z rynku budowlanego.


PODSUMOWANIE:

Do wydania ICMBIE I kwartału 2020r.  w sumie wprowadzono 523  nowych cen, w tym: 18 pozycji w dziale materiały z notowań, 5 w dziale najem sprzętu, 500  w dziale materiały producentów.

Liczba wszystkich pozycji w Informacyjnym cenniku materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu - I kwartał 2020r. wynosi 249 402


                                                                  ***

W sprzedaży

CENNIK MASZYN I URZĄDZEŃ – wyd. I półrocze 2020

Do publikacji dodano szereg nowych cen, które znacząco rozszerzyły dotychczasowy zakres cenników. Nowe ceny wprowadzono do następujących rozdziałów publikacji:


Do cennika wprowadzono nowe pozycje , gdzie łącznie dodano 60 nowych pozycji:

1. Cągniki

2. Klimatyzatory

3. Kombajny

4 Kotły grzewcze

5. Wózki podnośnikowe

 

PODSUMOWANIE:

Do wydania CMiU I pół. 2020r. w sumie wprowadzono 60 nowych cen. Liczba wszystkich pozycji w cenniku wynosi obecnie 24 150.

 Jednocześnie informujemy, że z cennika zostały wycofane maszyny i urządzenia, które zostały wycofane z produkcji i z rynku.


                                                                             ***

   

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Do góry